Homeschooling: Mengajar huruf vokal

Homeschooling: Mengajar huruf vokal ——— Secara formalnya di sekolah akan diajar huruf vokal a,e,i,o, dan u. Di rumah kita dah boleh ajar melalui sebutan. Di antara aktiviti spontan yang kami buat ialah melalui nyanyian. Dimulai dengan menukar semua vokal menjadi ‘a’, kemudian ‘e’ nenek dan ‘e’ emak, dan seterusnya. Walaupun ada yang bunyi pelik dan […]

Read More »

A New Start

I have finished submitting all tasks related to MMU. Now I am like a free bird. These are the things I have to do: 1. Proposal 2. ToT with Hainey 3. Gantt Chart 4. Web for Azianti 5. Tadika 6. Thesis   Pray for me, will you? <3

Read More »